Gaelscoil Choláiste Mhuire
Scoil Éamonn Rís

Comórtas Ealaíne na Nollag 2020

Comórtas Ealaíne na Nollag 2020 / Christmas Art Competition 2020
15-Nollaig-20
Comórtas Ealaíne na Nollag 2020

Is cúis mhór áthais dom Comórtas Ealaíne na Nollag 2020 a roinnt libh. Tá an caighdeán an-ard arís i mbliana agus táimid an-bhródúil as na píosaí go léir. Tá páistí cumasacha againn sa scoil. I mbliana ní féidir le tuismitheoirí cuairt a thabhairt ar an scoil agus an saothar ealaíne a fheiceáil agus mar sin táimid á fhoilsiú ar líne. Ba mhaith linn an deis seo a ghlacadh chun buíochas a ghabháil le Comhairle na dTuismitheoirí as gach cúnamh leis an gcomórtas i mbliana.

Táimid an-bhuíoch de Rachael Byrne as na píosaí a bhailiú agus a chur le chéile sna smeachleabhair agus iontrálacha físe seo thíos. Tá siad iontach, go raibh míle, míle maith agat Rachael. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na múinteoirí as tallann na bpáistí sna píosaí ealaíne seo a chumasú agus a chothú. Mar fhocal scoir, ba mhaith linn buíochas a ghabháil le páistí Gaelscoil Choláiste Mhuire as a gcuid saothar álainn a roinnt le pobal na scoile ar fad. Maith sibh!

It gives me great pleasure to share with you our Christmas Art Competition 2020. The standard is again very high this year and we are very proud of all the pieces. We really have talented children in the school. This year it is not possible for parents to visit and to view the art work so we are bringing it to you. We would like to take this opportunity to thank the Parents' Council for all the help with the competition this year.

We are especially grateful to Rachael Byrne for collecting and collating the pieces into these flipbooks and video entries below. They really are fantastic, go raibh míle, míle maith agat Rachael. We would like to thank the teachers for enabling and fostering the children's talent in these art pieces. Finally, we would like to thank the children of Gaelscoil Choláiste Mhuire for sharing their beautiful creations with the entire school community.

Pól Hansard

Príomhoide

Naíonáin Shóisearacha: Nasc anseo / link here

Naíonáin Shinsearacha: Nasc anseo / Link here

Rang a hAon: Nasc anseo / Link here

Rang a Dó: Nasc anseo / Link here

Rang a Trí: Nasc anseo / Link here

Rang a Ceathair: Nasc anseo / Link here

Rang a Ceathair - Iontrálacha Físe Anseo Video Entries here

Rang a Cúig: Nasc anseo / Link here

Rang a Sé: Nasc anseo / Link here

No events found
11-Iúil-2023
Casadh an Chéad Fhód / Turning of the First Sod
4 Parnell Square, Rotunda, Dublin 1, Ireland.
01 872 9131
Enquire
Location
© 2024 Gaelscoil Choláiste Mhuire